Wat cliënten over Marie zeggen:

Evert, 58, Geldrop

Wat ’n fijne manier om onze gesprekken te voeren: al wandelend door de wijk, in de frisse lucht. Het creëert een ongedwongen sfeer waardoor het gesprek als vanzelf op gang komt en makkelijk verdieping krijgt. Heerlijk! Ook zonder corona een vruchtbare setting!

Joset, 28, Veldhoven

Ik vind het altijd spannend om me bloot te stellen. Bij Marie vond ik het makkelijk, ze had ook altijd een glimlach voor me. Het was mooi om door de werkvormen te ervaren wat ik wil en wie ik ben. Ik wilde een nieuwe baan maar dat is er niet van gekomen, echter heb ik nieuwe betekenis gevonden en vooral inzicht in mijn vervolgstappen.

Sanne, 39, Waalre

De aanpak van Marie heb ik als erg prettig ervaren. Niet zweverig, met praktische opdrachten, deadlines zodat het niet vrijblijvend is, een stok achter de deur in het zelf verkozen ontwikkeltraject, waardoor ik stappen moest zetten. Op z’n tijd confronterend door haar scherpzinnige vragen, echter nooit oordelend of sturend maar altijd erop bedacht mij te stimuleren eigen antwoorden te vinden, liefst ook enkelen out-of-the-box. Marie is geen gids die je de weg wijst maar een coach die je aan het denken zet, je stimuleert om je eigen (on)mogelijkheden te ontdekken en te onderzoeken en je daarbij de veilige setting en zachte dwang biedt om ook buiten je comfortzone op onderzoek uit te gaan. Ze laat de regie en verantwoordelijkheid waar deze hoort: bij jou, al is dat soms best lastig.

Anna, 40, Eindhoven

Marie heeft een hele prettige, uitnodigende houding. Nooit klinkt er een oordeel doorheen. Concrete oplossingsvoorstellen blijven echter net zo goed achterwege. Die word ik geacht zélf te ontdekken. Wat Marie wél doet is vragen stellen, veel open vragen, vanuit een oprechte belangstelling in mij en mijn verhaal. Vragen die mij aan het denken zetten om vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen en buiten mijn kaders te denken en naar oplossingen/ideeën te zoeken.

Daniela, 55, Eindhoven

Marie is oprecht geïnteresseerd in mij en mijn verhaal, ze is nieuwsgierig, heeft een open, onbevooroordeelde houding, ze is eerlijk maar zacht in haar confrontatie die altijd erop is gericht mij verder te brengen in mijn zoektocht naar antwoorden. Marie is een hele goede luisteraar. Een fijn mens, waar ik me snel op mijn gemak bij voelde en die het mij makkelijk heeft gemaakt om me ‘bloot’ te geven.