YAMA 1: Ahimsa (geweldloosheid) 

Alles in het universum is energie, van de zon, de planten de dieren tot het menselijk lichaam. Ahimsa leert ons, dat als we gelukkig willen zijn, om de wereld en alles wat daarop groeit en bloeit op een liefdevolle en geweldloze manier te behandelen. Geweldloosheid is in de yogafilosofie een breed begrip. Geweld kan namelijk zitten in daden, maar ook in woorden en zelfs gedachten. Dus iemand slecht behandelen of in gedachten vervloeken, het zijn allemaal daden van geweld. Ook het eten van dieren wordt als gewelddadig gezien, want een dier kan nooit zonder geweld op je bord belanden. Elke uiting van geweld, hoe klein ook, zal altijd een negatieve reactie hebben, direct of op een later moment. Dit is de wet van karma. Je kunt ook jezelf geweld aandoen. Bijvoorbeeld door een negatief zelfbeeld. Of door niet te luisteren naar de grenzen van je lichaam.
De grootste voedingsbodem voor geweld is angst. De angst om de controle kwijt te raken, de angst om het onderspit te delven, de angst om zwak, dom of onbelangrijk gevonden te worden. Ontwikkel moed en ga angsten te lijf. Herken ze als ze zich aandienen en loop er niet voor weg. Wees zacht voor jezelf en oordeel niet te hard.
Het tegenovergestelde van geweld is compassie. Door je te verplaatsen in een ander, kunnen gewelddadige acties worden omgebogen. Was je boos op iemand die jou afsneed op de fiets? Die persoon was misschien wel op weg naar zijn zieke moeder. Als je probeert een ander te begrijpen, houd je er zelf een beter gevoel aan over en kun je positieve energie sturen. 

Voorbeelden:

 • Iemand slecht behandelen;
 • goedkeuren wanneer anderen dat doen;  
 • Je zin doordrijven;
 • Slecht over iemand spreken of denken;  
 • Grapjes over iemand maken, of iemand voor schut zetten;  
 • Een negatief zelfbeeld;  
 • Niet luisteren naar je lichaam;  
 • Zaken eten/kopen waarvoor anderen hebben moeten lijden;
 • Films, nieuws of e-mails (be)kijken waar geweld in voorkomt;
 • Angst 
 • Oordelen over anderen (of jezelf) 

 

Merk je dat je je wel eens schuldig maakt aan één of meerdere van deze vormen van geweld tegen anderen óf tegen jezelf? Onderzoek dan eens waarom je dit doet, waarom je (zo) reageert, waarom je zo denkt. Meestal ben je ergens bang voor, heb je ergens behoefte aan, of herken je gedrag van jezelf in anderen. Onderzoek je paradigma!