YAMA 2: Satya (Waarheid) 

Waarachtigheid, waarheidsliefde, is nauw verbonden aan ethiek, een gevoel voor rechtvaardigheid. De letterlijke betekenis van satya is ‘zich onthouden van het voortbrengen van onwaarheid’. Vanzelfsprekend geldt hier ook de toepassing in gedachte, woord en daad.  Maar het gaat verder dan alleen niet liegen. Ook de dingen mooier doen voorkomen dan ze zijn is een vorm van onwaarheid. Door eerlijk te handelen en te communiceren (woorden en daden op één lijn te brengen), creëer je een harmonieus leven voor jezelf en de mensen om je heen.
Hoe de yama’s precies moeten worden toegepast staat nergens beschreven. Het is aan jou om een keuze te maken. Soms is het misschien niet verstandig om de waarheid te zeggen omdat je met de waarheid iemand misschien geweld aan doet. Of doe je iemand juist geweld aan door niet de waarheid te zeggen? Aan jou om dat te beoordelen.
Wanneer iemand steeds dieper doordringt in waarachtigheid, dan groeit het inzicht in een hogere orde van realiteit, de natuurwetten die achter de wereld van verschijnselen bestaan. De intentie om in waarheid te leven, leidt tot een leven in overeenstemming met dharma… denken, spreken en handelen komen dan samen tot een grote scheppende kracht.

 Voorbeelden:

  • Niet liegen naar anderen;
  • Niet liegen naar jezelf;
  • Niet vooroordelen (naar anderen en jezelf: “ik kan dat niet”);
  • Niet ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen;
  • Niet heilig geloven in je eigen paradigma (dat is één waarheid);
  • Natuurwetten niet negeren;
  • Je zelf niet anders voordoen dan je bent;
  • Anderen proberen te 'pleasen' / te dienst te zijn.