YAMA 3: Asteya (Niet stelen)

Niet stelen is niet meer nemen dan je toekomt. Dit geldt naar jezelf toe, naar de ander toe en naar de aarde toe. Instinctief weten we precies wat niet goed is. Als je snel voor iemands neus het beste plekje in de bios pikt, zit je toch iets minder lekker naar de film te kijken. Zelfs een kind dat een snoepje pikt, voelt zich meteen schuldig. Niet stelen gaat dus over de breedste zin van het woord.
Asteya gaat ook over het niet willen hebben van zaken die niet van jou zijn, want dat ‘willen’ betekent dat je diep van binnen niet tevreden bent over jezelf. Echte rijkdom vinden we uiteindelijk niet in materiële zaken, maar is een staat van geest. Een bijkomend voordeel: niemand kan je dat afnemen!
Behalve materiële zaken kun je je ook niet-materiële zaken onterecht toe-eigenen. Zie de voorbeelden hieronder.

Voorbeelden:

  • Eigendommen van anderen stelen;
  • Niet alleen materieel, maar ook ideeën, afbeeldingen, muziek..etc;
  • Tijd van anderen stelen (bijvoorbeeld door te laat te komen);
  • Aandacht voor anderen stelen, door zelf de aandacht op te eisen;
  • Je eigen belang voorop stellen;
  • Denken in schaarste i.p.v. in overvloed;
  • Bewijsdrang (ik steel jouw waarheid door je de mijne op te dringen).